Imported Debian patch 3.0.715-1
[darkstat-debian] / debian / po / sk.po
1 # Slovak translation of darkstat
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the darkstat package.
4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: darkstat\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: darkstat@packages.debian.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-10-06 11:29-0600\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-03-25 13:58+0100\n"
12 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "Language: sk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #. Type: boolean
20 #. Description
21 #: ../templates:1001
22 msgid "Do you really want to upgrade darkstat ?"
23 msgstr "Skutočne chcete aktualizovať darkstat?"
24
25 #. Type: boolean
26 #. Description
27 #: ../templates:1001
28 msgid ""
29 "The database file format of darkstat has changed, and can't be upgraded."
30 msgstr ""
31 "Formát súboru databázy darkstat sa zmenil a nie je možné ho aktualizovať."
32
33 #. Type: boolean
34 #. Description
35 #: ../templates:1001
36 msgid ""
37 "If you confirm the upgrade, the database file /var/lib/darkstat/darkstat.db "
38 "will be removed (because it will prevent darkstat starting). A new database "
39 "file will be created from scratch when darkstat restarts."
40 msgstr ""
41 "Ak potvrdíte aktualizáciu, súbor databázy /var/lib/darkstat/darkstat.db bude "
42 "odstránený (pretože by bránil v spustení darkstat). Pri ďalšom spustení "
43 "darkstat sa vytvorí nový súbor databázy od začiatku."
44
45 #. Type: boolean
46 #. Description
47 #: ../templates:1001
48 msgid ""
49 "If you don't confirm the upgrade, the package will be left non-configured, "
50 "and if you wish to use an older version of darkstat you will have to "
51 "downgrade manually."
52 msgstr ""
53 "Ak nepotvrdíte aktualizáciu, balík bude ponechaný ako nenakonfigirovaný a ak "
54 "si želáte používať staršiu verziu darkstat, budete musieť nainštalovať "
55 "staršiu verziu balíka ručne."