Imported Debian patch 3.0.715-1
[darkstat-debian] / debian / po / sv.po
1 # Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
2 # documentation is worth reading, especially sections dedicated to
3 # this format, e.g. by running:
4 # info -n '(gettext)PO Files'
5 # info -n '(gettext)Header Entry'
6 # Some information specific to po-debconf are available at
7 # /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
8 # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
9 # Developers do not need to manually edit POT or PO files.
10 # , fuzzy
11 #
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: darkstat 2.6-9\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: darkstat@packages.debian.org\n"
17 "POT-Creation-Date: 2008-10-06 11:29-0600\n"
18 "PO-Revision-Date: 2005-10-20 11:04+0200\n"
19 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
20 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
21 "Language: sv\n"
22 "MIME-Version: 1.0\n"
23 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
24 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25
26 #. Type: boolean
27 #. Description
28 #: ../templates:1001
29 msgid "Do you really want to upgrade darkstat ?"
30 msgstr "VIll du verkligen uppgradera darkstat ?"
31
32 #. Type: boolean
33 #. Description
34 #: ../templates:1001
35 msgid ""
36 "The database file format of darkstat has changed, and can't be upgraded."
37 msgstr ""
38 "Formatet på darkstat's databasfil har ändrats och kan inte uppgraderas."
39
40 #. Type: boolean
41 #. Description
42 #: ../templates:1001
43 msgid ""
44 "If you confirm the upgrade, the database file /var/lib/darkstat/darkstat.db "
45 "will be removed (because it will prevent darkstat starting). A new database "
46 "file will be created from scratch when darkstat restarts."
47 msgstr ""
48 "Om du bekräftar uppgraderingen kommer databasfilen /var/lib/darkstat/"
49 "darkstat.db att tas bort (för att den hindrar darkstat att starta). En ny "
50 "databasfil kommer att skapas på nytt när darkstat startats om."
51
52 #. Type: boolean
53 #. Description
54 #: ../templates:1001
55 msgid ""
56 "If you don't confirm the upgrade, the package will be left non-configured, "
57 "and if you wish to use an older version of darkstat you will have to "
58 "downgrade manually."
59 msgstr ""
60 "Om du inte bekräftar uppgraderingen kommer paketet att lämna okonfigurerat "
61 "och om du önskar att används en äldre version av darkstat behöver du "
62 "nedgradera manuellt."
63
64 #~ msgid "New init script"
65 #~ msgstr "Nytt init-skript"
66
67 #~ msgid ""
68 #~ "The darkstat package is now featuring a init.d script to manage darkstat "
69 #~ "start/stop actions."
70 #~ msgstr ""
71 #~ "Paketet darkstat innehåller numera ett init.d-skript för att hantera "
72 #~ "start/stopp av darkstat."
73
74 #~ msgid ""
75 #~ "Please put your settings in /etc/darkstat/init.cfg and read /usr/share/"
76 #~ "doc/darkstat/README.Debian for more information."
77 #~ msgstr ""
78 #~ "Vänligen ange din inställningar i /etc/darkstat/init.cfg och läs /usr/"
79 #~ "share/doc/darkstat/README.Debian för mer information."